PERINNEPROJEKTI (WMP)

Projektin puheenjohtaja:

Projektin sihteeri:

PROJEKTIA KOSKEVIA PALAUTTEITA VOI ANTAA KAIKILLE RYHMÄN JÄSENILLE. Klikkaa sähköpostiosoitetta ja kirjoita palautteesi.

Projektiryhmän muut jäsenet:

Yhteistyötahot:

  • Jarmo Saarinen: Forum Marinum
  • Thomas Wilman: Åbo Akademi. Merihistorian laitos
  • Jarmo Lahti : Wärtsilä Finland Oy

Ajankohtaista

Perinneprojektin tilanne 28.01.2014.

Forum Marinumissa 01.12.2011 avattu Konepajalla-näyttely on edelleen nähtävillä ja sitä on täydennetty vanhalla sorvilla ja W46 - moottorin nokkapalalla. Perinneprojektia käsiteltiin myös Forum Marinumin vuosikirjassa 2012 ja kirjan nimikin on Konepajalla -turkulaisen laivamoottorivalmistuksen historiaa. Kirjaa on saatavilla Forum Marinumin myymälässä.

Vuoden 2012 aikana tuli mukaan Turun Seudun Mobilistit ry ja sen myötä toteutettiin Vanhojen moottorien kokoontuminen Turun päivänä Forum Marinumin pihalla. Tapahtuma on ollut nyt kaksi kertaa ja viime vuonna olivat mukana myös Neukkumasinistit muutamalla autolla. Tapahtuma on tarkoitus toteuttaa myös vuonna 2014.

Perinneryhmän palavereja on pidetty useita näiden kahden vuoden aikana ja niissä on ollut mukana edustajia Forum Marinumista, Turun Seudun Mobilisteista sekä W46 Kerhosta.

Toiminta on siis edelleen olemassa, tosin hieman pienimuotoisempana kuin näyttelyä luotaessa vuonna 2011.

Wärtsilän tiedottajat tutustumassa Konepajalla-näyttelyyn 24.01.2012Marika Lassus ja Elina Asumaa sekä Esko Tirkkonen olivat tutustumassa Forum Marinumin näyttelyihin ajatuksenaan kertoa asiasta Wärtsilän informaatiokanavilla.
Tilaisuuteen osallistuivat Forum Marinumista Jaakko Tikka, Anna Meronen, Mikko Meronen, sekä Jarmo Saarinen.
W46 Kerho ry:stä mukana oli Erkki Haapaniemi, Seppo Leino, Harri Siivonen ja Jorma Hakala.

Toimitusjohtaja Jaakko Tikka toivotti ryhmän tervetulleeksi, sekä kertoi Forum Marinumin toiminnasta ja erikoisesti Konepajalla- näyttelyn synnystä.
Hän kertoi mm. myös , että tämän vuoden Forum Marinumin vuosijulkaisuun tulee artikkeli perinneprojektista.
Tämän jälkeen kierrettiin näyttely pikaisesti yleiskuvan saamiseksi, sekä siirryttiin lounaalle.
Lounaan jälkeen kierrettiin näyttely vielä uudelleen ja paneuduttiin siihen yksityiskohtaisemmin.
Toivottavasti Wärtsilän henkilöstö perheineen innostuu tämän informaation jälkeen tutustumaan Konepajalla-näyttelyyn ja tietenkin myös muihin Forum Marinumin näyttelyihin.
(Teksti JH)

Elina Asumaa, Esko Tirkkonen ja Jaakko Tikka 24.01.2012. (Kuva JH)

Harri Siivonen, Marika Lassus, Elina Asumaa, Seppo Leino ja Erkki Haapaniemi käyvät läpi näyttelyn asioita 24.01.2012.
(Kuva JH)

Konepajalla-näyttely avattiin Forum Marinumissa 01.12.2011

(Samaan aikaan avattiin kaksi muutakin näyttelyä nimittäin:
”Varvilla” ja ” Nainen rautakourien keskellä” )

Näyttelyn sisältö perustuu suurimmilta osin perinneprojektin antiin. Näyttely muodostuu esineistä, valokuvista, muista dokumenteistä sekä haastatteluista.
Kerhon jäsenet olivat talkootyönä rakentamassa näyttelyitä.

Perjantaina 02.12.2011 W46 Kerho ry:n jäsenistö puolisoineen oli kutsuttu tutustumaan näyttelyihin ja tilaisuutta käytti hyväkseen yli sata henkilöä.

Joulukuun 2011, sekä tammikuun 2012 aikana Forum Marinum tarjoaa W46 Kerho ry:n jäsenille vapaan pääsyn näyttelyihin.

W46 Kerho ry:n puheenjohtaja Erkki Haapaniemen puhe 01.12.2011 näyttelyiden avajaisissa:

Arvoisat kutsuvieraat, Forum Marinumin henkilöstö

Moottoritehtaalla työskennelleet perustivat W46 Kerhon sen jälkeen, kun Wärtsilä lopetti moottoreiden valmistuksen Turussa vuoden 2004 aikana. Kerhossa syntyi 2008 ajatus tallentaa konepajalla työskennelleiden työn tekemistä ja moottoreiden valmistusta, sillä oltiinhan me viimeiset moottorin valmistajat pitkässä historiassa.
Aurajokisuu tunnettiin telakasta, laivanrakentajista, vähemmälle huomiolle jäi merkittävä konepajateollisuus.
Konepajalla valmistettiin jo 1800 luvulla höyrymoottoreita ja Wärtsilän dieselmoottori-tuotanto alkoi 1938.
Meillä oli aikaa ja halua tallentaa ja kerätä tietoa. Forum Marinumilla taas oli ammattitaito ja kokemus.
Yhteistyön ansiosta on osa turkulaista moottorinrakentajien historiaa nyt kaikkien nähtävissä täällä.
Haluankin erityisesti kiittää museon henkilöstöä ja sen johtoa saumattomasta ja tuloksellisesta yhteistyöstä.
Kiitokset haluan osoittaa Wärtsilälle saamastamme tuesta ja näyttelyyn lahjoitetuista esineistä.
Kansan Sivistysliiton antama tuki oli merkittävä Perinneprojektin onnistumiselle.
Kiitokset myös Radio Robin Hoodille, Ammattiosasto 49:lle ja Työväen Sivistysliitolle.

Laivoja ja moottoreita ei Aurajokisuussa enää valmisteta, mutta onneksi meillä on Forum Marinum ja näin osa merkittävää teollista kulttuuria jää tuleville sukupolville.

Kiitos.

Talkoolaisia sorvia siirtämässä Forum Marinumissa.
(Kuva: JH)

Avajaisissa 01.12.2011 vasemmalta: Harri Siivonen, Esko Tirkkonen, Erkki Haapaniemi sekä Arto Hyytiä.
(Kuva: JH)

W46 Kerho ry:n jäsenistöä seuralaisineen perjantain 02.12.2011 kutsuvierastilaisuudessa.
(Kuva: JH)

Haastattelutaltioinnista otettu lause siirrettynä näyttelytilan lattiaan.
(Kuva: JH)

Näyttely Manillan Köysisalissa 13.-18.09.2011

W46 Kerho ry toteutti Martinrantaseura ry:n pyynnöstä näyttelyn otsikolla: Työperinnettä Wärtsilän konepajalta.
Asia liittyi Turun kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyvään Martinrantaviikkoon.
Tähän liittyen perustimme työryhmän, jossa olivat mukana:
Haapaniemi Erkki, Leino Seppo, Siivonen Harri, Jalava Rauno, Eronen Risto, Tikka Kari, Lindqvist Jorma, Hakala Jorma.
Näyttelyssä oli esillä valokuvia sekä Wärtsilässä valmistettuja firabelejä ja muistoesineitä ja olipa runojakin mukana.
Myös laivanrakennukseen liittyviä asioita oli mukana.
Näyttely huipentui 19.09.2011, kun ministeri Krista Kiuru, sekä kansanedustaja Jyrki Yrttiaho pistäytyivät paikalla

Näyttelyyn tutustui lähes 400 kävijää, joten kiitos kaikille heille! Kiitos myös kaikille, jotka olivat myötävaikuttamassa näyttelyn onnistumista monin eri tavoin!

Tervetuloa Forum Marinum:ssa joulukuussa avattavaan ”Varvilla”-näyttelyyn, jossa on osio myös moottorivalmistuksesta ja W46 Kerho ry on siinä mukana!

Jorma H.

Ministeri Kiuru keskellä ja Eki hänestä oikealle. (JH:n albumi.)

Perinnepiknik

Maanantaina 07.02.2011 perinneprojektin työryhmät sekä Forum Marinum:n ja Wärtsilän edustajat risteilivät piknikmuotoisesti 27 hengen voimalla linjalla Turku-Maarianhamina-Turku.
Päivän teemana oli joulukuussa 2011 avattava Varvilla-näyttely ja sen moottorirakennusta käsittelevä osuus.
Forum Marinum:n edustajat selvittivät näyttelyä, aikatauluja ja eri esitystapoja ja Wärtsilästä saatiin tietoja mahdollisista osista ja osakokonaisuuksista, jotka voitaisiin saada näyttelyyn.
W46 Kerho ry:n näyttelytyöryhmien edustajat kertoivat myös ideoistaan.
Forum Marinum ilmoitti tässä vaiheessa omat edustajansa äyttelytyöryhmiin. Päivitetty näyttelytyöryhmien kokoonpanoa alempana.
Jorma H.

Perinneprojektiin 17.03.2010 perustetut näyttelytyöryhmät. 07.02.2011 ryhmiin nimettiin edustajat myös Forum Marinum:sta (FM)

1.Konttoritoiminnot.

Vetäjä: Risto Eronen, 040-7466732
Jäsenet: Veijo Helenius ja Mikael Zewi ja Teuvo Kylä-Kaila
FM: Jarmo Saarinen, Mikko Meronen.

2.Työnjohtotoiminnot.

Vetäjä: Kari Tikka, 050-5238447
Jäsenet: Olavi Grönholm ja Timo Salminen
FM: Anna Meronen, Pauli Kivistö.

3.Koneistustoiminnot.

Vetäjä: Jorma Lindqvist, 0400-112209
Jäsenet: Mauno Hänninen, Jukka Rinne, Aaro Järvinen ja Kari Lindlöf
FM: Mikko Meronen, Tuomas Värjö.

4.Kokoonpanotoiminnot.

Vetäjä: Harri Siivonen, 040-5070972
Jäsenet: Asko Hietanen ja Markku Saari.
FM: Pauli Kivistö, Tuomas Värjö.

5. Luottamusmiestoiminto.

Vetäjä: Seppo Leino, 040-5221549
Jäsenet: Erkki Haapaniemi ja Keijo Huovala.
FM: Anna Meronen.

6. Osien tunnistus.

Vetäjä: Erkki Haapaniemi, 040-5009213
Jäsenet: Raimo Pöri, Harri Siivonen ja Kari Laine.
FM: Mikko Meronen.

Jorma H.

Perinneprojektin tilanne 31.01.2011

Henkilöhaastatteluja on toteutettu vuoden 2009 helmikuusta lähtien ja noin 80% on jo tehty.
Haastattelut on taltioitu CD-levyille ja toimitettu Åbo Akademin Merihistorian laitokselle.
Haastattelujen puhtaaksikirjoitusta eli litterointia tehdään sitä mukaa, kun haastattelujakin ja oikoluku on parhaillaan käynnissä.

Kirjalliset vastaukset on suurelta osin skannattu ja toimitettu myöskin Merihistorian laitoksen arkistoon.
Valokuvia on saatu toistatuhatta kappaletta ja ne on saatettu digitaaliseen muotoon.

Joulukuussa 2011 avataan Forum Marinum:n merikeskuksessa suomalaista laivanrakennushistoriaa käsittelevä valtakunnallinen näyttely nimeltään Varvilla.
Tähän näyttelyyn tulee itsenäisenä osana perinneprojektimme moottorinrakaennusta käsittelevä osuu.

Näyttelyn suunnittelun aloitimme alkuvuodesta 2010 perustamalla työryhmät eri osa-alueille.
Työryhmien kokoonpanot löytyvät tältä sivulta.
Työryhmät ovat ideoineet asiaa ja 07.02.2011 menemme koulutusristeilylle edelleen ideoimaan ja tekemään yhteenvetoa näyttelyn sisällöstä. Risteilylle on kutsuttu edustajat Forum Marinum:sta, Merihistorian laitokselta, Wärtsilästä,sekä W46 Kerho ry:n projektiryhmä ja työryhmien jäsenet.

Perinteenkeräystoiminnan mahdollistamiseksi olemme anoneet avustusta Kansan Sivistysrahastolta ja näyttelyä varten Museovirastolta.

Martinrantaseura ry toteuttaa syyskuussa 2011 Martinrantaviikon, johon W46Kerho ry on luvannut osallistua rakentamalla pienimuotoisen ehkä valokuviin painottuvan näyttelyn Manillaan.

Vastaanotamme edelleen valokuvia ja muitakin dokumentteja, jotka liittyvät moottorirakennukseen tai sen oheistoimintoihin, kuten yhteisiin ruska-, ja hiihtoretkiin yms.

Myös työmatkoilla otetut valokuvat ovat tervetulleita.

Jorma H.

Projektissa kerätään perinnetietoa moottorirakennuksesta Aurajokisuulla. Asiasta pidettiin tiedotustilaisuus medialle 04.11.2008 Forum Marinum:ssa,jonka jälkeen kyselylomakkeet postitettiin noin 500:lle entiselle tai nykyiselle Turun wärtsiläläiselle.
Kyselylomakkeen voit tulostaa myös näiltä sivuilta, jos sellaista et ole saanut ja olet kiinnostunut asiasta.
Voit myös ottaa yhteyttä projektiryhmän jäseniin ja sopia jatkotoimista. Projektin sihteerille voi edelleen toimittaa vanhoja valokuvia ja muuta tietoa.

Kyselykaavake.

Yhteydenottajan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen,joten jokainen asiasta kiinnostunut voi antaa panoksensa asian hyväksi. Täytettyjä kyselykaavakkeita voi edelleen toimittaa projektiryhmän jäsenille tai tuoda Manillaan keskiviikkoisin klo 10.00 - 12.00.

Forum Marinum:in ja Åbo Akademin Merihistorian laitoksen kotisivut:

www.forum-marinum.fi

www.sjohistoriska.abo.fi

Wärtsilän kotisivut:

www.wartsila.com

Radio Robin Hood:in kotisivut:

www.radiorobinhood.fi

Perinneprojektin haastattelukierros aloitettu 24.02.2009.

Kävimme haastattelemassa 82-vuotiasta Ahti Koivulaa hänen kotonaan Kuusistossa.
Hän oli aloittanut työt telakan puolella jo vuonna 1949 ja siirtynyt sitten 50-luvun lopulla konepajalle ja edelleen asennustehtäviin jääden sitten 1974 sairaseläkkeelle.
Hän oli osallistunut myöskin sotaan,joten haastattelu käsitti melko pitkän aikajänteen.
Haastattelijoina toimivat Harri Siivonen ja Jorma Hakala. Harri ja Ahtihan olivat työskennelleet samaan aikaan ristipäämoottorien kokoonpanossa 1970 luvun alussa.
Haastattelut jatkuvat tästä eteenpäin W46-Kerho ry:n perinneryhmän jäsenien toimesta ainakin vuoden 2009 loppuun.

Jos olet ollut Wärtsilässä konepajalla töissä ja haluat kertoa muistojasi niiltä ajoilta, niin ota yhteyttä perinneryhmän jäseniin asian tiimoilta. Jorma H.

Kuvassa vasemmalta Ahti,Harri ja Jorma haastattelun jälkeen.

Apuraha myönnetty perinneprojektille

Kansan Sivistysrahasto on myöntänyt W46Kerho ry:lle moottorivalmistuksen perinne-tiedon keräykseen 3500,00€.
Jakotilaisuus pidettiin 21.04.2009 klo 17.00 Ravintola Koulussa.
W46Kerho ry:stä tilaisuuteen osallistuivat Erkki Haapaniemi, Seppo Leino, Jorma Hakala sekä Harri Siivonen.
Jaon suorittivat Kristiina Hellsten ja Mikko Sedig.
Tilaisuudessa esiintyivät taiteilijat Anna-Riitta Minkkinen, Reijo Frank sekä Iisa Tähtinen.

Apuraha mahdollistaa perinneprojektin jatkumisen haastattelujen osalta ainakin ensi vuoden alkuun asti.
Jorma H.

Apuraha myönnetty perinneprojektille vuodelle 2010.

Kansan Sivistysrahasto on myöntänyt W46 Kerho ry:lle moottorivalmistuksen perinnetiedon keräykseen 2500,00€.
Jakotilaisuus pidettiin 26.04.2010 Turun Työväentalolla TTSP:n perinnehuoneessa.
W46 Kerho ry:n edustajina tilaisuuteen osallistuivat Erkki Haapaniemi, Seppo Leino, Harri Siivonen ja Jorma Hakala.
Jaon suorittivat Kristiina Hellsten ja Mikko Sedig

Jorma H.


perinneprojekti.txt · Viimeksi muutettu: 2016/03/03 20:19 / Jorma Hakala